Som ung i Tanums kommun har du möjlighet att vara delaktig på olika sätt

Du kan vara delaktig både genom att komma med dina tankar om de verksamheter som du kommer i kontakt med, till exempel skolan, och det som berör Tanums kommun i stort.

Skolan

Du som elev i kommunens skolor kan engagera dig i skolornas trygghetsråd. Där kan du påverka situationen på din skola.

Fritidsgårdar

Du som är besökare på kommunens fritidsgårdar kan engagera dig genom att komma med förslag på verksamheter du vill testa på eller saker du vill skall finnas på fritidsgårdarna. På detta sätt kan du påverka vad som händer på din fritidsgård.

Så är påverkar du det som berör Tanums kommun i stort

Då vi saknar politiska ungdomsförbund och ungdomsfullmäktige i Tanums kommun kan du som ungdom engagera dig genom att lämna in medborgarförslag till kommunen. Ett medborgarförslag är en möjlighet för alla som bor i kommunen att komma med förslag på vad som kan förbättras i kommunen. Läs mer om, och lämna in, medborgarförslag här.

LUPP

Var tredje år genomför Tanums kommun en stor enkätundersökning på alla ungdomar från årskurs 7-25 år. Där får man svara på frågor om Arbete, Skola, Fritid, Hälsa, Politik och Inflytande, Trygghet och Framtid.

Glömt ditt lösenord?