Årets ungdomskommun – Nej tack

Tanums kommunfullmäktige tog ett beslut nyligen att inte sträva efter att Tanums kommun skall bli årets ungdomskommun i landet. Det är ganska enkla kriterier som skall uppfyllas för att man skall kunna bli årets ungdomskommun. Här kommer de:

  • ta fram metoder för att stärka ungas delaktighet och inflytande i samverkan med föreningslivet
  • öka inkluderingen i samhället av alla unga
  • ta fram metoder för att öka kunskapen om ungas behov
  • stärka föreningslivets verksamhet för unga.

För att man skall kunna söka utmärkelsen ”Årets ungdomskommun” måste det vara förankrat i kommunens politiska ledning. Vår politiska ledning sade NEJ till detta. Anledningen var att man inte ville ha ytterligare ett ”strävans mål”, så som kommunen nu har till att bli landets bästa skola.

Just nu är det bra drag i ungdomsfrågorna i kommunen. Aldrig under mina sju år i kommunens tjänst har jag fått så många frågor om, och lyckönskningar för vårt arbete. Barn och utbildningsnämnden tog nyligen ett beslut att bygga om B-hallen till ett Ungdomens Hus. Det kommer att bli nya fräscha lokaler där ni ungdomar skall vara med och påverka och utveckla huset. Så därför känns det väldigt tråkigt att kommunfullmäktige inte fortsätter i den positiva anda som faktiskt finns just nu.

Jag kommer givetvis inte att gräva ner mig för detta. Jag vill bara föra fram min åsikt i frågan. För i min bok vinner Tanums kommun ”Årets ungdomskommun” varje år.

Må gott / J

Glömt ditt lösenord?