BRIS fyller 45 år!

BRIS fyller 45 år!

Idag säger vi ett stort grattis till BRIS som fyller 45 år! BRIS, Barnens Rätt I Samhället, har alltså kämpat för barn och unga under väldigt lång tid, genom att finnas till hands där barn behöver en vuxen att prata med om svåra situationer.

BRIS föddes den 1 september 1971 på initiativ av barnboksförfattaren Gunnel Linde och journalisten Berit Hedeby. Det var en reaktion på ett uppmärksammat fall där en treårig flicka blev dödad av sin styvpappa. Första målet för det nystartade Bris var att Sverige skulle införa ett förbud mot barnaga!

Sedan dess har Bris gått från att bestå av en liten grupp eldsjälar till att bli en nationell organisation som varje år har runt 25 000 stödjande kontakter och som arbetar för att lyfta barns och ungas röster i samhället för att stärka deras rättigheter.

Känner du att du behöver ha någon vuxen att prata med om något som känns fel? Gå vidare till BRIS.se för att se hur dom kan hjälpa dig!

Milstolpar i BRIS historia!
  • 1971 Bris startar den 1 september som en aktionsgrupp som både vill påverka politiker och hjälpa till att anmäla till myndigheterna när barn far illa. 1971 gick det inte att vara anonym vid anmälan och därför fungerade Bris som mellanhand.
  • 1979 Förbudet mot barnaga träder i kraft.
  • 1980 Bris har tre telefoner på kansliet i Stockholm, en röd för barn, en grön för vuxna och en vit för kansliärenden.
  • 1982 Socialtjänstlagen träder i kraft och anmälan om misshandel kan göras anonymt.
  • 1989 Bris får ett gemensamt nationellt nummer som är anonymt och gratis för barn att ringa till.
  • 1989 Barnkonventionen träder börjar gälla den 20 november.
  • 2001 Allt fler barn och unga mejlar till Bris kansli, och Bris-mejlen startar för att möta det behovet.
  • 2007 Bris-chatten startar
  • 2013 Bris anställer utbildade kuratorer och utökar öppettiderna för chatt och telefon.

Glömt ditt lösenord?