Filmvisning: Det Moderna Projektet

Filmvisning: Det Moderna Projektet

Filmen är en psykologisk thriller som är inspelad på Vrångsholmen och Tanum Sommarland! Den visas på Futura lördagen den 17:e september, 12.00 och efter filmen så blir det fika.

En grupp på sex personer och två ledare befinner sig i ett stort hus på landet. De är alla där för att hitta ett högre syfte med sin existens. En bekännelsekamera är med och förväntningarna och energin är på topp. Gruppen, filmen och den allvetande manliga voice-overn avhandlar ämnen som gruppdynamik, sökandet efter mening och behovet av ledare i relation till behovet av gemensamma mål. Filmkollektivet Ögats lågmälda humor påminner om Gunilla Heilborn och Mårten Nilssons fantastiska filmproduktion med pricksäkra iakttagelser om hur svårt det kan vara att omsätta teori till praktik.

Glömt ditt lösenord?