Info om skolavslutningen

Info om skolavslutningen

Här kommer en text angående årets skolavslutning:

Inför skolavslutningen -vt18 har Kultur och fritid tillsammans med ledningen för Tanumskolans och Hamburgsundskolans högstadier gjort en översyn av formen för niornas avslutning. Uppdraget att genomföra arrangemanget ligger hos Fritid med syftet att förebygga alkoholkonsumtion på avslutningskvällen.

Inför vårterminen 2018 kommer följande punkter förändras:

-Avslutningen slås samman med gårdsavslutningarna efter samma modell som Blå hallens avslutning förra året.

-Avslutningskvällen är öppen för fritidsgårdarnas målgrupp, dvs hela högstadiet samt gymnasieungdomar.

-Ungdomarna kommer ha inflytande över program och upplägg genom en referensgrupp och genom elevråd och ungdomsforum.

Vi kommer inför årets avslutning tona ner middagsformatet och istället erbjuda en större bredd av aktiviteter, mat och livemusik.
Anledningen till förändringarna är att dels ha en bredare träffyta i det förebyggande syftet (då avslutningsfesten är den förebyggande insats som görs för kvällen) och dels för att skapa bättre förutsättningar för likvärdighet och bromsa utvecklingen med höga individuella insatser kring kläder och andra kringarrangemang i samband med avslutningsfesten. Arrangemanget genomförs utifrån vår policy om en drogfri verksamhet.

I och med att uppdraget att arrangera avslutningsfest på skolavslutningsdagen ligger på Kultur och fritid ingår i överenskommelsen att avslutningskvällen är exklusiv för detta arrangemang i kommunal regi. Vill skolorna eller enskilda grupper lärare och elever genomföra egna arrangemang görs det tidigare eller senare i avslutningsveckan.

Vi som arbetar kring avslutningen har resonerat kring dilemmat att genomföra insatser i linje med de uppdrag som fritidsverksamheten har och samtidigt få de tids- och personalresurser som finns att räcka till. I detta har vi förståelse för att den nya inriktningen kan röra upp känslor då vi blir tvungna att prioritera att nå en större grupp än niorna, men hoppas kunna kompensera detta genom att erbjuda en riktigt bra avslutningskväll för alla.
Mer information om programmet kommer senare.

Har du frågor eller synpunkter på beslutet, kontakta kultur- och fritidschef Petter Öhnell på mail petter.ohnell@tanum.se alt. 0525-18232

Petter Öhnell, kultur- och fritidschef

 

Glömt ditt lösenord?