Information om Mackan till ungdomar och föräldrar

Information om Mackan till ungdomar och föräldrar

Här kommer en skrivelse från Petter Öhnell, Kultur och fritidschef i Tanums kommun, angående läget på Mackans fritidsgård.

Information om Mackan till ungdomar och föräldrar

Med anledning av att Mackans fritidsgård fick stängas ner fredagen 8 september har vi fritidsledare haft ett behov av att tänka igenom händelsen och hur vi ska jobba vidare med Mackan som en trygg, uppskattad fritidsgård hos ungdomar, föräldrar och bland oss fritidsledare.

Det har varit nödvändigt att tänka igenom situation som den utvecklats det senaste året och förloppet i fredags, men också att lyssna på de som varit närmast iblandade. Därför var Mackan stängd igår fredag 15 september, eftersom vi bjöd in föräldrar till de ungdomar med egna a-traktorer som var med fredagen den 8e september för ett dialogmöte om Mackan, ungdomarna och fordonen.

Vi fick genom mötet bra feedback och en förståelse för att det kan finnas en övergripande oro bland ungdomarna att Mackan kan vara hotat genom stängning, flytt till Tanum, eller att det ska vara förbjudet att köra egna fordon till gården och liknande som florerat som rykten. Därför är det viktigt att följande budskap når alla:

Mackan ska inte stänga, och vi kommer inte förbjuda motorfordon som mopeder eller a-traktorer på något sätt. Tanum är en stor kommun till ytan, och vi behöver Mackan för att finnas på plats i kommunens alla delar. Tvärt om vill vi att mackan ska utvecklas och bli bättre. Vi arbetar utifrån ett erbjudande om trygga, drogfria mötesplatser med stödjande, coachande vuxna, där ungdomarna uppmuntras att ta ansvar och initiativ till aktiviteter. På Mackan finns många möjligheter att fånga upp både motorintresse och en uppsjö andra möjligheter för ungdomarna.

Som situationen ser ut nu är Mackan populär och välbesökt. Det kan vara 70 – 100 besökare där under en kväll, och fler och fler kommer till gården i egna fordon. Det innebär större gruppbildningar som också har resulterat i att fritidsledarna ignoreras när fordonen börjat framföras dumt eller vårdslöst bland ungdomarna runt gården. Därför vi valt att höja bemanningen från två till tre ledare under hösten, för att ha en rimlig vuxennärvaro bland ungdomarna.

Samtidigt som Mackan är populärt ser vi också att det förekommer mobbing, alkohol och en hel del dumma och rentav farliga tilltag med motorfordon. Det kan vara allt från grupper av ungdomar som ska åka hem tillsammans i nattmörkret på baklemmen till en traktor, att det sitter ungdomar på flaket till epa-traktorer som kör eller i värsta fall sladdar runt på Bullargårdens grusparkering, till att någon kör iväg på landsvägen med alldeles för många passagerare i hytten. Detta är något vi brustit i att kommunicera till er som ansvariga föräldrar, och vi behöver som ett första steg etablera direkt löpande vuxen till vuxen-dialog om vad som händer på gårdarna.

De allra flesta som besöker våra fritidsgårdar i Tanum är omyndiga, samtidigt som gårdarna är öppna mötesplatser där man får lov att komma och gå som man vill. Därför måste det finnas en god balans mellan föräldraansvar och vårt ansvar för verksamheten, och vi måste samverka som vuxna genom att informera och prata med varandra och med ungdomarna om vad som händer på fritidsgårdarna. Kontakten med er föräldrar blir därför väldigt viktig för oss för att kunna arbeta kvalitativt med fritidsgårdarnas verksamhet.

I samråd med de föräldrar som närvarade vid gårdagens möte har vi kommit fram till följande, för att förebygga olyckor och skador och för att kunna arbeta tillsammans med ungdomar och föräldrar kring fritidsgårdens erbjudande:

 • Mackan kommer öppna som vanligt från 22 september, men öppettiderna ändras så gården stänger kl. 22.00 för att personalen ska ha tid att rutinmässigt gå igenom och dokumentera kvällen i fritidsgårdarnas loggsystem.
 • Vid allvarliga incidenter sker en direkt föräldrakontakt, och vi måste då kunna förvänta oss av er som målsmän att kunna ta ansvar för era ungdomar genom transporter etc.
 • Vi kommer upprätta ett check in-system så att alla namn och kontaktuppgifter till närmsta anhörig för alla besökare för varje kväll.
 • Vi kommer arbeta löpande med mindre grupper besökande för att hitta sätt att tillsammans med ungdomarna hjälpas åt att ta ansvar för att ordningen upprätthålls och att det utvecklas goda normer på fritidsgården. Detta blir ett första steg i att göra fler aktiviteter som fångar upp intressen, om inte annat kring motorfordonen och motorintresset på gården.
 • Vi kommer loggföra när vi ser att ett fordon används på ett sätt som innebär fara för skador och olyckor och brott mot trafikregler. Denna information kommer förmedlas till respektive föräldrar för ansvarig förare för föräldradialog i hemmet, men inte direkt vid inträffandet utan så snart som möjligt dagen efter.
 • Lagmässigt innebär kännedom om att ens barns a-traktor går trimmat ”tillåtande av olovlig körning”. För den som kör är benämningen ”framförande av oskattat fordon med körförbud” plus att en ny omregistrering av traktorn måste göras för att sätta den i trafik om den blir tagen av polisen.
 • Vi kommer informera föräldrar veckovis om aktiviteten på alla gårdar genom Ung i Tanum, dels via Facebook och via hemsidan ungitanum.se. För dem som vill kommer vi också upprätta en maillista för veckobrev.
 • Vi kommer fortsätta bjuda in er föräldrar till föräldrakvällar på gårdarna, minst en gång per gård och år.
 • Vi ser gärna spontana besök av föräldrar på gårdarna. Kom in på en kopp kaffe!
 • Våra fritidsgårdar är öppna för alla ungdomar i kommunen, dvs, kommer det besökare från Haparanda till Mackan så befinner de sig i Tanums kommun. Alla får komma in och delta i verksamheten oavsett från var man kommer!
 • Med anledning av förra fredagens incident har ingen blivit avstängd, men, fortsättningsvis kommer vi varna och sedan verkställa avstängningar i situationer där besökare inte följer de grundläggande ordningsregler som finns för att skapa god samvaro på samtliga fritidsgårdar. Detta sker fullt ut i dialog med ansvariga målsmän.

Med denna information önskar vi alla besökare varmt välkomna tillbaka till Mackan kommande fredag, såväl som till alla de andra gårdarna, med eller utan a-traktor. Efter fredagens lilla föräldramöte inser vi att vi alla har så mycket att vinna på att som del i vårt verksamhetserbjudande också arbetar med och för er föräldrar.

Till er som kom i fredags tackar vi för att ni tog er tid, och till er övriga så ses vi kanske snart på en öppen föräldrakväll!

Tanum 20170916

Petter Öhnell

Kultur och fritidschef

Glömt ditt lösenord?