Internationella Flickdagen!

Internationella Flickdagen!

Idag är det den Internationella flickdagen och det är det varje år den 11 oktober. Det är en av FN:s internationella dagar, instiftad av FN:s generalförsamling i december 2011, för att uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation.

I år handlar denna dag om att uppmärksamma barnmammor. Varje år föds det ungefär 2 miljoner barn, av barn/ungdomar som ännu inte fyllt 15 år!

Initiativet till dagen kommer ursprungligen från barnrättsorganisationen Plan. Den internationella flickdagen används för att uppmärksamma allmänheten om flickors rättigheter och för att diskutera flickors situation med beslutsfattare världen över. Dom har en namninsamling där man kan ta ställning för att inga barn ska behöva föda barn! Klicka på bilden nedanför för att komma till namninsamlingen.

Plan Sverige - Ta ställning för barnmammorna!

Varför ville Plan införa en flickdag?
Här nedanför finns PLANs egna argument till varför det behövs en speciell dag för att uppmärksamma flickor!

  • Först och främst lyssnade vi på flickorna själva. Det vi hörde var att det behövdes en dag som kan användas som en startgrop för att uppmärksamma kampen för flickors rättigheter världen över. Flickor var själva viktiga för att bygga upp den rörelse som gjorde det möjligt att få en flickdag. Det var genom deras historier vi fann inspiration för vad en flickdag skulle syfta till:
  • Den ska sätta fokus på de stora kränkningar mot flickor som sker liksom flickors ”osynlighet” på agendan för internationell utveckling. Trots att det sedan länge funnits en dag för barn och en annan för kvinnor så har ingen av dagarna kunnat uppmärksamma de speciella utmaningar som flickor står inför. De är den mest diskriminerade och utsatta gruppen.
  • Dagen ska hjälpa oss att göra flickor och deras rättigheter mer synliga. Flickor kan vara en kraft för förändring, inte bara för sig själva utan för sina familjer, sina samhällen – utan också för hela länder. Genom att försäkra oss att flickor känner sig respekterade och värderade har vi tagit det första steget för att bryta ner diskriminerande strukturer.
  • Dagen ska hjälpa till så att vi når FN:s globala hållbarhetsmål. Jämställdhet mellan könen måste börja med flickor. Det är grundläggande för att minska fattigdom, minska lidande och skapa en rättvis värld.
  • Dagen ska göra så att flickor kan nå en jämlik position i samhället. Det är inte bara flickors rätt, utan det är dessutom viktigt för att bryta fattigdomsspiralen.

Glömt ditt lösenord?