Kommunfullmäktige i Tanums kommun!

Kommunfullmäktige i Tanums kommun!

18.30 idag, måndagen den 27:e mars, så startar kommunfullmäktige i Tanums kommun! Är du sugen att vara på plats så är det matsalen i Tanumskolan som du ska gå till, annars så kan du se det live här nedanför! Lite speciellt för dagens möte är att Magne, besökare i Ungdomens hus, har lämnat in ett medborgarförslag om en förnyad och uppdaterad flagga!

 

Kommunfullmäktige 27 mars 2017

 1. Val av justerare
 2. Medborgarförslag om iordningställande av gångstigen Ulmekärrsgården till Ängens förskola
 3. Medborgarförslag om en förnyad och uppdaterad flagga för Tanums kommun
 4. Svar på motion från Gunilla Palm (S) om skapande av ställplatser för husbilar
 5. Motion från Socialdemokraterna om simhall i Tanumshede
 6. Motion om gratis wifi till invånare och besökare i Tanums kommun
 7. Fråga till kommunstyrelsens ordförande om medverkan till ett enigt kommunalt önskemål om att hämta ut pass på mobila poliskontoret
 8. Finansrapport för perioden september till december 2016
 9. VA-policy revidering
 10. Ny VA-taxa från och med 1 juli 2017
 11. Regler för tomtkö och försäljning av småhustomter i Tanums kommun
 12. Komplettering av renhållningstaxa (verksamheter med hushållsliknande avfall)
 13. Lokala avfallsföreskrifter för insamling av hushållsavfall
 14. Försäljning av sex kommunala tomter på Sönneberget, Havstenssund (Fåraby 1:284-1:289)
 15. Försäljning av mark Smeberg 1:57 Backa, Bullaren (arrende, verksamhetsmark)
 16. Nya avgifter för äldre- och handikappomsorg, LSS (Lagen som särskilt stöd) samt individ- och familjeomsorg
 17. Kostnad per portion för matdistribution
 18. Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland, 1 april 2017- 31 dec 2020
 19. Folkhälsoplan och budget för 2017
 20. Redovisning av erhållet partistöd 2016
 21. Partistöd 2017
 22. Slutredovisning – Inköp av kommunförråd (projekt 63022)
 23. Slutredovisning gällande ombyggnad av Hamburgsund idrottshall (projekt 62640)
 24. Slutredovisning av utbyggnad VA i Långekärr, Gerlesborg, projekt 70123
 25. Slutredovisning av omvandlingsområde Krossekärr, Grebbestad, projekt 70117
 26. Kundcenter i Tanums kommun (projektrapport, slutredovisning)
 27. Anmälningsärende enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2016, ej verkställda beslut
 28. Val efter Kurt Svedberg (L) till Arne Joelssons minnesfond, Klara Karlssons donationsfond, kommunrevisionen, Lydenska fonden, Mo Skogsstiftelse, Rutger Smithska fonden, Stiftelsen Hem för gamla, Tanums Bostäder AB, Tanums Hamnar AB
 29. Val till valberedningen
 30. Meddelande om ny röstsammanräkning efter  Ulf Andersson (M), ny ersättare i kommunfullmäktige Lisbeth Hansson (M)
 31. Eventuellt nya valärenden
 32. Eventuellt nya motioner, frågor och interpellationer

Glömt ditt lösenord?