Mötesplatsenkäten!

Ungdomar är olika. De är olika gamla och har olika bakgrund. De mår olika och har olika intressen. Men alla ska trivas och känna att det är deras mötesplats! Med denna enkät vill vi få en bild av vem DU är och vad DU tycker om din mötesplats!

Det är viktigt att just DU deltar! Självklart svarar du helt anonymt, ingen kommer att kunna se hur du har svarat.

För oss är det till exempel viktigt att alla ungdomar känner sig trygga och känner att de kan påverka. Genom enkäten får vi reda på om det är så, eller om det finns saker vi behöver bli bättre på!

Just nu kan DU fylla i Mötesplatsenkäten på just DIN mötesplats! Och vet du va!? Alla som fyller i enkäten är med i en utlottning om att få följa med till antingen Liseberg eller Norefjäll, helt gratis!

Glömt ditt lösenord?