Nominera årets Ungdomspristagare!

Nominera årets Ungdomspristagare!

Varje år har Tanums kommun en tillställning som heter Tanum hyllar där det delas ut tio olika priser till organisationer, föreningar eller personer som på något sätt gjort en bra insats för andra eller för kommunen. Ett av dessa priser är Ungdomspriset som vill uppmärksamma någon som främjat en bra uppväxtmiljö här i Tanums kommun. Priset kan gå till både ungdomar som vuxna, har du en kompis som du tycker gör tillvaron bättre för andra? Har du en lärare, ledare eller annan vuxen som gjort din uppväxt lite lättare och bättre? Nominera då den personen till årets Ungdomspris!

Skicka dem senast den 13 oktober till Tanums kommun, Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede eller via e-post till ks.diarium@tanum.seVia denna länken kommer du till ett formulär på www.tanum.se som du enkelt kan fylla i.

Ungdomspriset i Tanums Kommun

Reglemente för Tanums kommuns Ungdomspris

Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-12, § 63.

§ 1
Tanums kommuns ungdomspris syftar till att uppmärksamma insatser som främjar en god uppväxtmiljö för unga människor i Tanums kommun, antingen genom särskilda insatser eller genom att fungera som en god förebild för barn och unga.

§ 2
Följande kriterier gäller för mottagande av Ungdomspriset :

  • Mottagare skall ha gjort en aktiv och drivande insats för ungdomar i Tanums kommun.
  • Mottagare kan vara person, förening, företag eller organisation som har sin bas och verksamhet i Tanums kommun
  • Priset skall i första hand utdelas till person under 26 år

Priset kan endast erhållas en gång

§ 3
Ungdomspriset utgöres av en prissumma på 6 000 kr per mottagare eller av en minnessak med motsvarande värde, vilket ansvarig nämnd/enhet beslutar om inför varje års utdelande.

Ungdomspriset kan utdelas till en eller två mottagare samma år.

§ 4
Ansvaret för Ungdomsprisets utdelande åvilar barn- och utbildningsnämnden.

Nämnden kan själv utse pristagare utan att förslag eller anmälan föreligger.

§ 5
Ungdomspriset skall utdelas i samband med kommunens samlade utdelande av priser/stipendier/diplom eller vid annat offentligt arrangemang.

Tidpunkt för inlämnande av förslag till mottagare av Ungdomspriset skall av ansvarig nämnd anpassas så att det är klart i tid före utdelningstidpunkten. Grundtanken är att beslut om mottagare tas under senhösten/vintern och att utdelning sker vid gemensam ceremoni under januari eller februari månad efterföljande år.

Förslag till mottagare skall lämnas till Tanums kommun, Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede eller e-post ks.diarium@tanum.se.

Glömt ditt lösenord?