Säker på nätet?!

Just nu pågår ett arbete som heter ”Säker på nätet”.

”Säker på nätet” är en informations- och diskussionsträff där alla elever i årskurs 4-9 i Tanums kommun får träffa kommunens Nätfältare och Skolkurator. Efter en liten föreläsning med tips och råd så diskuterar vi med eleverna vilka rättigheter och skyldigheter man har online.

Även föräldrar är välkomna på en föreläsningskväll där vi berättar om barns- och ungdomars vardag online. Vilka fördelar och nackdelar finns med nätet och hur kan man förhålla sig till sina barns internetanvändande?

Tanumskolans matsal den 20 mars kl 19.00-20.00

Hamburgsundskolan Blå hallen den 27 mars kl. 19.00-20.00

Glömt ditt lösenord?