Skatepark i Hamburgsund?

Tisdagen den 1/2 tar BUN beslut om vi kommer att få en skatepark i Hamburgsund. Tekniskanämnden har beslutat att upplåta mark till denna verksamhet, så det första och största steget är redan taget. Nu hoppas vi bara på att politikerna i Barn och Utbildningsnämnden ställer sig sig positiva till detta. Skulle det bli av så behöver vi sponsorer som kan sponsra material till ramper och grinds. Känner du någon som kan tänka sig att sponsra våra ungdomar med material till ramper så kontakta mig på 0525-18173.

Skate or die / J

Glömt ditt lösenord?