Sök bidrag till sommarlovsaktiviteter 2017!

Sök bidrag till sommarlovsaktiviteter 2017!

Efter förra årets succé med vårt sommarlovsprogram som erbjöd massa barn och unga gratis aktiviteter, så sitter vi nu och planerar för sommaren 2017! Detta kan vi göra tack vare regeringens beslut, att göra en sommarlovssatsning för att anordna kostnadsfria aktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6-15 år även under sommarlovet 2017.

Föreningar, organisationer, församlingar och enskilda kulturarbetare kan nu ansöka om extra bidrag för att i samverkan med kommunen göra det möjligt.

Har din förening någon tanke eller idé som ni vill genomföra? Läs igenom kriterierna och skicka in din ansökan elektroniskt via formuläret som finns via denna länken!

Dessa kriterier måste vara uppfyllda för att söka bidrag för aktiviteter
 • Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser.
 • Sommaraktiviteterna ska vara kostnadsfria för barn och unga mellan 6-15 år.
 • Bidraget ska användas till att erbjuda aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling. Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.
 • Stimulera både flickors och pojkars deltagande.
 • Främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder.
 • Aktiviteterna ska finnas med i kommunens gemensamma sommarlovsfolder.
Ansökan om bidrag - så här går det till:
 • Ansökan avser de föreningar och organisationer som finns registrerade i Tanums kommun, samt enskilda kulturarbetare med bas i kommunen.
 • Bidraget kan sökas per dag/vecka under perioden vecka 25-33.
 • Föreningar som anordnar aktiviteter under flera dagar för flera personer med lunch/förtäring kommer prioriteras.
 • Kommunen förbehåller sig att välja ut aktiviteter utifrån en geografisk spridning i kommunen.
 • Belopp som kan sökas är mellan 0-10 000 kronor per aktivitet.

Glömt ditt lösenord?