Vi är oroliga!

Vi är oroliga!

Tanums kommuns ungdomsteam informerar tillsammans med polisen om drogläget bland våra ungdomar i Tanums kommun.

Tisdag 20 oktober 18.30-20 i Blå-hallen i Hamburgsundskolan
Torsdag 22 oktober 18.30-20 i Ungdomens Hus i Tanumshede

Kvällens innehåll:
  • Fritidsassistenten presenterar kort vad ungdomsteamet gör och hur vi jobbar
  • Socialpedagogen på respektive skola ger sin bild hur skolan påverkas
  • Polisen ger en nulägesbild hur det ser ut i samhället kring droger
  • Socialtjänsten informerar om ärendets gång
  • Ungdomsvägledare pratar om föräldrar som förebyggare
  • Avslutande frågestund

Välkomna!

Glömt ditt lösenord?