Vilka sociala medier använder ungdomarna?

Vilka sociala medier använder ungdomarna?

Vilka sociala medier använder våra ungdomar? Här är det massa samlade siffror som tagits fram i rapporten Svenskarna och internet 2016, som är en årlig studie av svenska folkets internetvanor.

Facebook

Bland ungdomar under 16 år minskar Facebookanvändningen. 30 procent av 11-13 åringarna använder Facebook 2016 mot 49 procent två år tidigare. 8 procent i åldersgruppen 11-13 år är dagliga användare av Facebook. Bland ungdomarna som går på högstadiet och är i åldern 14-16 år är det 75 procent som någon gång använder Facebook och 35 procent som gör det dagligen. Den dagliga användningen bland högstadieungdomar har halverats på tre år från 74 procent 2013 till 35 procent 2016.

I gymnasieåldern däremot är det 96 procent som använder Facebook, vilket är samma andel som de senaste åren. Den dagliga användningen ligger på 74 procent, vilket innebär en liten minskning under de senaste åren.

I åldersgrupperna 11-16 år är det fler pojkar än flickor som använder Facebook.

I årets undersökning ser vi att ungdomar i åldern 16-25 år anser att Facebook är viktigare än traditionella medier (tv, radio och dagstidningar) som källa för information i allmänhet och som källa för lokalnyheter.

Snapchat

Snapchat är väldigt populärt bland skolelever. Över 90 procent av alla flickor i 11-19 års ålder använder Snapchat och en stor del gör det dagligen. Bland flickorna på gymnasiet är det nästan alla (97 %) som använder Snapchat och 92 procent som gör det dagligen. Det är den största andelen dagliga användare av en tjänst som uppmätts i årets undersökning. Den dagliga användningen av Snapchat bland pojkar i gymnasieåldern är 71 procent, 81 procent är där någon gång.

Instagram

Det näst största sociala nätverket bland svenska internetanvändare är Instagram som lanserades i oktober 2010.

Användningen av Instagram har fortsatt att öka. 44 procent använder någon gång Instagram 2016 jämfört med 40 procent året innan. 26 procent gör det dagligen.

Glömt ditt lösenord?