Vad kan och ska jag anmäla?!

All form av mobbning och kränkningar ska anmälas. Ingen mår bättre av att bara titta bort eller att hoppas på att det ska gå över. Det är mycket bättre att anmäla en gång för mycket, än en gång för lite.

  Ditt namn (Du behöver inte fylla i detta om du inte vill.)

  Din E-post (Du behöver inte fylla i detta om du inte vill.)

  Vad är det som har hänt?
  Beskriv utförligt vad som har hänt eller händer. Om någon blivit utsatt för kränkningar vill vi be dig beskriva så noga du kan hur kränkningen skett, och vad kränkningen består av. Försök få med samtliga tillfällen.

  Var inträffade det?
  Har det skett online, på skolan eller på fritiden? Skriv gärna så noga som möjligt, det kan ju ha inträffat på fler ställen också.

  När hände det?
  Beskriv noggrant när det hände. Händer det dagligen, har det hänt under en kort period eller har det hänt vid enstaka tillfällen? Försök att ange tidsperiod så noga som möjligt, t.ex. år, månad och datum.

  Har du pratat med någon annan om det inträffade?
  Har du pratat med någon lärare, förälder. Det underlättar för oss om vi vet, så att vi snabbt, tillsammans, kan ta tag i det som har inträffat.

  Fil / bild
  Har du tagit en skärmdump eller har någon bild som kan styrka vad som har hänt?

  Captcha: [recaptcha]

  Vad händer efter att du skickat in en anmälan?

  Vi kommer att ta vidare alla anmälningar till vårat Ungdomsteam, där det sitter representanter från skola, fritid, socialtjänsten och polisen. Tillsammans kommer Ungdomsteamet att bestämma hur vi kommer att arbeta vidare och vem som får ansvaret att försöka åtgärda det som inträffat, och försöka förhindra att det eventuellt fortsätter.

  Har du lämnat kontaktuppgifter kommer du självklart få återkoppling med hur vi arbetar vidare.

  Glömt ditt lösenord?