LUPP

LUPP-rapporten 2014

LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en undersökning genomförd på uppdrag av Tanums kommun. För andra gången har unga mellan 13 och 19 svarat på frågor om sin verklighet, framtid och önskemål i livet. Tidigare har LUPP genomförts 2011. Efter en generell enkät har djupintervjuer med några ungdomar genomförts. Utdrag ur materialet: Tanums ungdomar har sommarjobb oftare än andra i riket, ...[Läs mer]

Glömt ditt lösenord?