Våld

Svartsjuka är inte romantiskt!

Våld i ungas nära relationer innebär att den du är ihop med skrämmer dig eller gör dig illa på något sätt, fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Det kan betyda att hen försöker kontrollera dig på olika sätt, tvinga dig att göra saker som du inte vill eller avstå sånt som du vill. Det är inte okej!

Jag Vill Veta

Barn och unga som har varit med om brott har rätt att få information. Brottsoffermyndigheten har en hemsida som vänder sig till barn och ungdomar som blivit utsatta för brott.

Glömt ditt lösenord?